Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss förslaget till nationell lax- och havsöringsstrategi 2014-2020.

Förslaget finns på ministeriets nätsidor www.mmm.fi (på remiss).

Förbundets medlemmar kan kommentera förslaget genom att sända ett meddelande till adressen sakl@sakl.fi .