Fiskevårdsavgifterna för 2019 släpps till försäljning i morgon den 1 november. När du betalar avgiften för hela året får du ett fiskekort med tidningen Fena. Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18–64 år, som fiskar på andra sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla. Medlen som flyter in från fiskevårdsavgifterna används till förmån för naturen genom förvaltning av fiskevattnen och fiskbestånden.

Fiskevårdsavgiften är det viktigaste fisketillståndet för många fiskare. Statens fiskevårdsavgift är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap. För mete, pilkfiske eller strömmingsfiske med häckla behöver inget fisketillstånd, eftersom de här fiskesätten hör till de allmänna fiskerättigheterna.

Bekymmersfritt fiske hela året med fisketillståndet

Du kan betala fiskevårdsavgiften för 2019 redan nu så att ditt fisketillstånd är giltigt från början av året. Fiskevårdsavgiften kan betalas för hela kalenderåret, sju kalenderdygn eller ett kalenderdygn.

Betala fiskevårdsavgiften via webbutiken Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum eller i R-kioskerna. Enligt lagen är tillståndet personligt, så fiskarens namn, kontaktinformation och födelsedatum behövs i samband med betalningen. Fiskevårdsavgiften är 45 euro för hela året, 15 euro för en vecka och 6 euro för en dag.

De som betalat fiskevårdsavgiften för hela 2019 får under våren ett exemplar av tidningen Fena, som sänds ut per post och innehåller tillståndsinnehavarens fiskekort. Fiskekortet är ett kvitto på att fiskevårdsavgiften är betald, precis som det kvitto du får i samband med ett inköp.

Fiskevårdsavgiften livsviktig för hållbara fiskbestånd

Fiskevårdsavgiften hjälper oss att underhålla och utveckla våra finländska fiskevatten och fiskbestånd. Från och med nästa år har fiskeriområdena ansvaret för användningen och förvaltningen av fiskevattnen. De medel som flyter in från fiskevårdsavgifterna lämnas till fiskeriområdena och vattenområdenas ägare för att säkerställa ett hållbart fiske. Även nationella rådgivningsorganisationer inom fiskeribranschen och olika utvecklingsprojekt som främjar fisket, förvaltningen av fiskevattnen eller fiskeövervakningen får en del av medlen från fiskevårdsavgiften.

Tabell: Behovet av fisketillstånd bestäms utifrån fiskesätt och fiskarens ålder

Källa: Forststyrelsen 31.10.2018