Lähikala-ajattelu on nyt liikahtanut eteenpäin Naantalissa. Kaupunki on päässyt mukaan pilottialueeksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan LAATUKETJU- hankkeeseen, jossa parannetaan julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamista.

Hankkeessa pyritään lisäämään kestävien elintarvikkeiden käyttöä ja sesongin mukaisen ruuan käyttöä. Hankkeella pyritään nostamaan ja monipuolistamaan lähiruoan jalostusastetta julkisen ateriapalvelun kysyntää vastaavaksi. Lisäksi hankintaprosessin mallintamisella pyritään löytämään laadullisia kriteereitä ja kehittämään lähiruoan tuottajan hankintaosaamista.

Naantalin teemaksi on otettu lähikala. Tavoitteena on, että ruokalistoille saataisiin nykyistä enemmän paikallista kalaa.

Elintarvikkeiden hankinta kunnissa on nykyään monimutkainen prosessi. Seudulliset hankinnat ja pelkkään hintaan painottuva kilpailutus usein johtaa siihen, että paikallisten raaka-aineiden käyttö vähenee tai peräti loppuu kokonaan.

Naantalissa hankinnat tehdään seutuhankintasopimuksen kautta, mikä tarkoittaa nykyisellään sitä, että kalaa saadaan ainoastaan pakastetussa muodossa.

Kaupungin omilla hankinnoilla on suuri merkitys: joka kolmas suomalaisten nauttimista aterioista on ammattikeittiöiden tekemä. Ruoka muodostaa noin kolmanneksen ympäristövaikutuksista. Julkisen sektorin toimijoiden tulee toimia esimerkkinä kestävien hankintojen edistämiseksi. Oikeilla hankinnoilla pienennetään mm. ympäristövaikutuksia ja jätemäärää. Kunnan ruokapalvelut voivat myös vaikuttaa ruuan tuotantotapoihin ja tarjontaketjuun ja lisätä myös paikallisten elintarvikeyritysten ja tuottajien palveluiden käyttöä. Selvitysten mukaan ruokahuolto ei ole pelkästään ruokahuoltohenkilöstön asia, vaan se tulee istuttaa osaksi kunnan kehittämisstrategiaa.

Naantalissa parhaillaan laadittavassa elinkeinokalatalouden ohjelmassa ja kaupungin saaristo-ohjelmassa on tavoitteena elinkeinokalatalouden kehittäminen. Yksi tärkeä asia on lähikalan käytön lisääminen kaupungin ruokapalveluissa. Tällä hetkellä käytettävästä kalasta suurin osa on ulkolaista kalaa.

Lähde: Naantalin kaupunki 28.3.2012