Myös Tanskassa rannikkokalastus on ahdingossa Suomen ja Ruotsin tavoin. Tanskan ammattikalastajaliiton vuosikokouksessa huhtikuun lopulla tilanne herätti keskustelua Yrkesfiskaren -lehti kertoo. Otteita jutusta alla.

Det kustnära fisket betyder mycket i Danmark, men utövarna ser inte särskilt ljust på förhållandena som de är idag.

– Politikerna skall inte bara prata om kustfisket, man måste hjälpa och stödja det, löd budskapet från kongressombuden.

Vid festliga tillfällen talas det vackert om kustfisket, men när högtidstalen tystnat, så är det i realiteten ofta det kustnära fisket som drabbas av lagstiftarens underliga beslut, menade såväl ordföranden Svend-Erik Andersen som andra talare.

Källa: Yrkesfiskaren 5/2012