Maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetaan maatalousyrittäjät, metsätalousyrittäjät, kalastajat, poronhoitajat, heidän perheenjäsenensä sekä apurahalla työskentelevät taiteen ja tieteen harjoittajat. Maatalousyrittäjän eläkevakuutukseen kuului vuoden 2012 lopussa 73 334 maatalousyrittäjää (sis. kalastajat, poronhoitajat ja metsätalousyrittäjät). 

Asiakasryhmät    

MYEL-vakuutetut, henkilöä

Muutosprosentti edellisestä vuodesta 

Maatilatalouden harjoittajat  

Metsätalousyrittäjät  

Poronhoitajat  

Kalastajat  

Apurahansaajat  

70 726     

2 866      

1 078 

632 

2 600     

-3,6

-1,2

-1,9

-5,1

+4,6

 

Taulukko 1. MYEL-vakuutetut asiakkaat 31.12.2012 ja asiakkaiden lukumäärän kehitys vuoteen 2011 verrattuna.

Sama henkilö voi olla vakuutettuna eri asiakasryhmissä.

 

Lähde: Mela toimintakertomus 2012, http://www.mela.fi/fi/tietoa-melasta/toimintakertomus