Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta.

Melalla oli vuoden 2011 lopussa 78 459 MYEL-vakuutettua. MYEL-vakuutetuista poronhoitajia oli 1 099, kalastajia 666 ja apurahansaajia 2 486. Vakuutus on pakollinen, jos vuotuisen työpanoksen arvo ylittää 3 488 euroa vuodessa (2011) ja työskentely jatkuu vähintään neljä kuukautta.

Kalastajien määrä väheni 2,5 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen.

Lähde: Mela