joulunajanAkWebkuva1

Ensi vuonna moni asia kalastuksessa muuttuu tai on muuttumassa. Nyt kaikkien ammattikalastajien on viimeistään selvitettävä mitä muutokset merkitsevät omassa yritystoiminnassaan. Valitettavasti kaikkien muutosten osalta eivät yksityiskohdat vielä ole selvillä.

Kansallisesti suurin muutos on todennäköisesti tulossa vasta noin vuoden päästä. Esitys uudeksi kalastuslaiksi on eduskunnan käsittelyssä. Laki astunee voimaan 1.1.2016. Ministeriössä myös valmistellaan uutta kalastusasetusta, joka käytännössä antaa tarkemmat määräykset kalastuksen harjoittamiselle. Ensimmäisten luonnokset uudeksi asetukseksi saadaan ensi vuoden alkupuolella. Liitto tietysti valvoo asetuksen valmistelua elinkeinon näkökulmasta.

Valtioneuvosto hyväksyi 4.12 esityksen uudeksi elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi kaudelle 2014–2020. Nyt odotellaan komission hyväksyntää ja parhaassa tapauksessa uudesta ohjelmasta voidaan myöntää tukia vähän ennen kesää. Vaikka liitto sai ihan loppumetreillä eräitä parannuksia aikaan etenkin hyljekorvauksiin, liitto ei voi olla tyytyväinen lopputulokseen. Ammattikalastus jää ohjelmassa selvästi sivurooliin ja tuet ammattikalastuksen edistämiseen ovat entistä heikommat. Tämä tietysti johtuu EU-säädösten painotuksista, mutta myös kansallisesti katsotaan, että muut sektorit antavat kauden aikana parempaa kasvua. Vähäiset tuet kuitenkin kannattaa käyttää maksimaalisesti hyödyksi.

Kansallinen valvonta- ja seuraamuslaki käynnistää EU-tasolla jo aikaisemmin päätetyt säädökset. Säädökset ovat ylimitoitettuja eivätkä istu Suomen pienimuotoiseen kalastuksen, mutta EU-säädösten mukaan on mentävä. Myös eduskunta ilmaisi olevansa avuton tilanteen edessä. Nyt viimeistään olisi syytä ryhtyä talkoisiin säädösten purkamiseksi EU-tasolla. Tosin se EU-maailman tuntien voisi johtaa vielä pahempaan säädösviidakkoon.

Kalastuksen jokapäiväiseen harjoittamiseen merialueella vaikuttaa myös uudet jäljitettävyyssäädökset. Kalastajilla on vastuu siitä, että toimittaa vaaditut tiedot kalan ensikäden ostajalle (muu kuin suoramyynti kuluttajalle). Liitto kehottaa jäseniä hoitamaan kunnolla oman osuutensa, se on osa vastuullisen ammattikalastajien toimintaa.

Yleensäkin jokaisen ammattikalastajan olisi huolehdittava oman toimintansa asiallisuudesta ja sääntöjen noudattamisesta. Elinkeino on koko ajan suurennuslasin alla ja kaikki pienetkin ”töppäykset” voivat olla jatkossa haitaksi elinkeinolle. Jokainen ammattikalastaja toimii elinkeinon ulkoisena kuvana ja käyntikorttina – hyvässä ja pahassa.

Ensi vuoden aikana myös alkaa toimijakohtaisten kiintiöjärjestelmien valmistelu sekä pelagisten lajien että lohen osalta. Liitto tulee panostamaan tähän vahvasti. Lopullisten päätösten tueksi tarvitaan perusteellista valmistelua sekä viranomaistasolla että elinkeinon sisällä. Voi myös olla, että elinkeinon sisällä mietitään uusia tapoja hoitaa ammattikalastajien edunvalvontaa ja kalastuksen hallinnointia. Näin on tehty jo naapurimaissa Tanskassa ja Ruotsissa.

Toivotamme kaikille jäsenille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Olavi Sahlstén 
puheenjohtaja

Kim Jordas 
toimitusjohtaja