Maa- ja metsätalousministeriö on 17.10.2012 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012.

Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (518/2012)

Näin ollen silakan ja kilohailin kohdennettu rehukalastus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla on jälleen sallittu ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella.

Asetus tulee voimaan 18.10.2012 ja on voimassa vuoden loppuun saakka.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi