1328/2016 Suomeksi

Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta, julkaistu 29.12.2016. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Sen 5 ja 7 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2018.

1328/2016På svenska

Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, utgiven den 29 december 2016. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 5 och 7 § träder dock i kraft först den 1 januari 2018.

Lähde: MMM 29.12.2016