Valtioneuvosto antoi 29.6. asetuksen, jolla muutettiin 6 §:ä valtioneuvoston asetuksessa (1050/2016, 6 § muut. 2017/188 ja 2018/1100) kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä. Muutos koski Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkaa koskevan erillisen kalastuskiintiön kokoa, joka suurennettiin 100 tonnista 450 tonniin. Korotustarve johtui erillisen kalastuskiintiön täyttymisestä. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Asetus tulee voimaan 30.6.2021

Lähde: Valtioneuvosto 29.6.2021