Merkitty lohi vapautetaan
PU-rysä koentasukalla

Luonnonvarakeskus tutki kesän aikana ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla. Palauta merkki Lukelle, jos sait merkityn lohen ja sinulla on merkki vielä tallessa. Saat myös 25 euron palkkion palauttamisesta. Merkin palauttaminen antaa arvokasta tietoa tutkimushankkeelle ja palvelee myös kalastuksen jatkuvuuden turvaamista.

Hankkeesta on kerrottu aikaisemmin SAKL:n verkkosivuilla, katso linkit Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla (28.5.) Merkitty lohi kannattaa vapauttaa takaisin mereen! (3.6) ja Tutkijat merkitsivät lähes 600 lohta – miten ne selviytyvät päästyään pyydyksistä? (16.7.)

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä (ainakin viikon tarkkuudella) ja -paikka. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse. Merkin voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella: https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki

Lähde: Luke, kuvat: Petri Suuronen