Eri toimialojen yhteistyö saavuttaa pian uuden virstanpylvään, kun Suomen ensimmäinen itseohjautuvien laivojen kokeilutestimeri avautuu Selkämerellä.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on näyttänyt vihreää valoa Suomen ensimmäiselle itseohjautuvien laivojen testialueelle. Jaakonmereksi nimetyn testialueen avautuminen on merkittävä askel Dimecc Oy:n hallinnoimalle One Sea -yritysyhteistyölle. Testialue sijaitsee Selkämerellä, Eurajoen kunnan edustalla.

Itseään meriekosysteemiksi kutsuvalla yritysten ja tutkijoiden joukolla on yhteinen tavoite edistää itseohjautuvan meriliikenteen kehitystä. Laajamittaisen testausmahdollisuuden uskotaan auttavan Suomea pyrkimyksessä nousta meriteollisuuden automaation edelläkävijäksi koko maailmassa.

Kaikille avoin testialue

Testialuetta hallinnoivan ja valvovan Dimecc Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala on innoissaan testialueesta.

– Kuka tahansa, vaikka startup tai jopa yksittäinen ihminen, voi asiallisella hakemuksella päästä testaamaan ideansa tai teknologiansa toimivuutta. Kaikille avoin testialue on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Rolls Roycella testialueen avautumista odotetaan innostuneena. Yrityksellä on Turussa uusi etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskus ja Raumalla potkuritehdas.

– Sijainti on meille erinomainen. Myös alueen avoimuus on meille kaikille hyvä asia. On hyvä, että suomalainen meriklusteri on ottanut tässä yhteistyön linjan, teknologiajohtaja Sauli Eloranta sanoo.

Kohti kansainvälisiä läpimurtokeksintöjä

Dimecc Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala uskoo, että testialue tuo Suomeen hyvinvointia.

– Huippuyritysten ja tutkijoiden ekosysteemi luo globaaleja läpimurtoinnovaatioita.

Myös Suomen hallitus tukee meriklusterin automaatiokokeiluja. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on aiemmin ilmaissut uskonsa Suomen vahvuuksiin nousta meriteollisuuden automaation edelläkävijämaaksi (siirryt toiseen palveluun).

– Tämä luo Suomelle innovaatioiden lisäksi uutta kansainvälistä vetovoimaa, investointeja ja niiden mukana kasvua ja työpaikkoja, toteaa Harri Kulmala.

Turkuun saatu jo työpaikkoja

Rolls Roycen Turun tutkimuskeskukseen on palkattu lisää työntekijöitä kesän aikana. Yritys ei strategisista syistä kerro tarkkoja lukuja, mutta teknologiajohtaja Sauli Eloranta uskoo rekrytointien jatkuvan. Ensimmäisessä rekryaallossa hakijoita oli toista tuhatta.

– Menemme ihan suunnitelman mukaan. Varmasti haemme myös yksittäisiä tekijöitä, mutta jossain vaiheessa voi tulla taas jokin suurempikin rekrytointikampanja.

Elorannan mukaan Rolls Royce ryhtyy testaamaan Jaakonmeren alueella etäohjausta ja kaikkea siihen liittyvää, sensoritekniikkaa ja operointia.

– Samanaikaisesti kehitämme autonomiaan ja esimerkiksi tekoälyyn liittyviä ratkaisuja. Asiat etenevät portaittain. Täytyy testata ja todentaa, että käytetyt ratkaisut toimivat. Mikään ei synny yhdessä yössä, Eloranta muistuttaa.

Itseohjautuvat alukset muuttavat merenkulkua

Uusi teknologia meriliikenteessä tulee muuttamaan asioita. Sauli Eloranta arvelee, että itseohjautuva meriliikenne tulee johtamaan esimerkiksi uudenlaisiin liiketoimintamalleihin.

– Laivojen koko voi muuttua ja operointitavat voivat muuttua. Tietoliikenneyritykset tulevat useammin mukaan. Meillä kaikessa toiminnassa tavoitteena on se, että toiminnan tehokkuus ja turvallisuus lisääntyvät.

Sauli Eloranta toivoo, että Rolls Royce pääsee pian Jaakonmerelle testaustyöhön.

– Periaatteessa meillä on ihan välitöntä tarvetta, mutta omaa aikaa emme vielä ole ehtineet sopia.

Uusia temppuja voi oppia ja niitä kannattaa opetella

Autonomisen laivan kehitystyö on tuonut Rolls Roycelle paljon uutta tekemistä.

– Tämä on tuonut koko konserniin uutta ajattelua. Jopa Rolls Royce voi olla liian pieni tekemään yksin tällaista autonomisen merenkulun kehitystyötä. Siksi olemme valinneet yhteistyön tien tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa.

Rolls Royce muun muassa ostaa tuotekehitystä pieniltä yrityksiltä.

– Sillä tavalla osaaminen ja kyvykkyydet leviävät paljon laajemmalle Suomessa, kuin jos tekisimme kaiken itse.

Eloranta painottaa eri alojen yritysten yhteistyön merkitystä vielä kerran.

– Kun täällä meriklusteri ja ICT-klusteri lyödään yhteen, niin siitä alkaa syntyä ihan uusia asioita. Monesti kun jokin perinteisempi toimiala yhdistetään kunnolla johonkin uuteen toimialaan, niin silloin vasta alkaa tapahtua mielenkiintoisia asioita. Tämä autonominen meriliikenne on juuri sellainen uuden ja vanhan kohtaaminen. Eloranta sanoo.

Lähde: Yle 15.8.2017, otsikko muutettu. HUOM! ELY:n päätös ei vielä lainvoimainen.