Päijänteen Tehinselkä on yksi eteläisen Suomen merkittävimpiä troolikalastuksen keskittymiä. Muikku on Päijänteen yleisveden ammattikalastajien tärkein saalislaji, mutta myös siian merkitys on ajoittain suuri. Muikkukannan vahvuus säätelee voimakkaasti kalastusta ja siikakantaa. Tämä ilmenee troolikalastukseen perustuvasta muikku- ja siikakantojen seurantatutkimuksesta Tehinselällä vuosina 1985–2010.

Vahva muikkukanta heikentää pikkusiian vuosiluokan runsautta, hidastaa kasvua ja alentaa kuntoa. Ammattikalastuksen kannattavuus riippuu muikkukannan vahvuudesta. Heikkoina muikkuvuosina vahvistuva siikakanta kompensoi muikun vähyyttä saaliissa. Vuosina 1985–2010 muikun ja siian osuus oli keskimäärin 70 prosenttia troolien kokonaissaaliista. Siikakalasaaliista muikun osuus oli 71 prosenttia, luontaisesti lisääntyvän pikkusiian 23 prosenttia ja istutetun planktonsiian 6 prosenttia.

Tehinselän muikkukannalle on ollut ominaista pitkät heikkojen vuosiluokkien jaksot ja runsaan kymmenen vuoden välein toistuvat vahvemmat vuosiluokat. Hyvissä oloissa myös pieni kutukanta voi riittää vahvan vuosiluokan synnyttämiseen. Runsaim­millaan kutukanta on ollut noin 10 kg/ha. Päijänteen muikkukanta on yleensä harva, minkä johdosta kalat kasvavat nopeasti.

Planktonsiian istutukset ovat lisänneet siikasaalista ja parantaneet troolauksen kannattavuutta. Pikkusiioista noin 70 prosenttia ja planktonsiioista lähes kaikki kalastetaan Tehinselällä ennen sukukypsyysikää. Pikkusiian kutukanta on taantunut voimakkaasti sitten 1980-luvun. Muikun ja pikkusiian kutukantoihin ajoittain kohdistuva voimakas kalastus voi heikentää tulevien vuosien lisääntymistulosta, joten heikkojen kantojen aikana pyyntiponnistuksen vähentäminen olisi eduksi kummallekin lajille.

Julkaisu (pdf)

Lisää muikusta

Lähde: RKTL 21.6.2012