Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen on 17.1. päättänyt asettaa Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen, jonka tuloksena Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) yhdistetään yhdeksi uudeksi tutkimuslaitokseksi. Uusi Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015. Perustamishankkeen toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun, jolloin MTT:n, Metlan ja RKTL:n toiminta erillisinä virastoina päättyy.

Ministeri Koskinen muistuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviin haasteisiin vastaamisen edellyttävän kokonaisvaltaista ja eri tieteenalojen osaamista yhdistävää tutkimusta ja asiantuntemusta:

– Luonnonvarakeskuksen perustaminen vahvistaa tutkimusta, jota tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin rakentamisessa. Päätöksentekijöiden, elinkeinoelämän ja muiden asiakkaiden tarpeet kasvavat ja ongelmat muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi.

Tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen, seurantojen ja tilastojen hyödyntämistä ja jalostamista. Kolmen laitoksen yhdistämisellä on määrä pidemmällä aikavälillä saavuttaa myös kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta.

– Yhdistettävien laitosten alueellinen toimipaikkaverkosto antaa mahdollisuuden entistä vahvempaan alueelliseen vaikuttamiseen maakunnissa ja maaseudulla. Laitosfuusion yhteydessä turvataan nykyisten tutkimuslaitosten yhteiskunnan kannalta tärkeät lakisääteiset viranomaistehtävät ja -palvelut. Pyrkimyksenä on muodostaa laitos, jonka ihmiset kokevat omakseen ja jossa on hyvä tehdä työtä. Henkilöstön ottaminen mukaan uuden laitoksen suunnitteluun on erittäin tärkeää, korostaa ministeri Koskinen.

Uuden laitoksen strategiapohjasta, rakenteesta ja johtamisjärjestelmästä sekä johdon ja henkilöstön valintaprosessia koskevista asioista päättää perustamishankkeen ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä. Hankkeen johtoryhmä puolestaan johtaa ja koordinoi operatiivista toimintaa. Johtoryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Hannu Raitio Metsäntutkimuslaitoksesta.

Lähde: MMM 17.1.2013