Marine Stewardship Council (MSC) hyväksyy väliaikaisesti etäauditoinnit ja -kalastuksenarvioinnit koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia ja kaikkien sertifiointiin osallistuvien osapuolien hyvinvointia silmälläpitäen.

Vastuullisten kalastusyritysten ja toimitusketjuyritysten auditoinnit suoritetaan normaalista paikan päällä, mutta viruspandemia on johtanut siihen, että MSC sallii nyt puolueettomien auditoijien toiminnan etänä, silloin kun se on tarpeellista.

Auditoijien tulee kerätä todisteet siitä, mitä nämä syyt etäarviointiin ovat, ja listata sertifikaatinhaltijat, joille näitä etäauditointeja on suoritettu.

Tämä väliaikainen muutos koskee sekä kalastus- että toimitusketjuyrityksiä, joilla on voimassa oleva MSC-sertifikaatti.

Lähde: MSC tiedote 20.3.2020