Nu är det bevisat att fiskar kan säsongsflytta för att undvika hotet om att bli uppätna. När skarvarna kommer lämnar mörtfiskarna sjön och flyttar till ett tryggare liv i intilliggande bäckar eller våtmarker. Det visar aktuell forskning från Lunds universitet.

Varje år säsongsflyttar miljontals djur världen över. I de flesta fall är orsaken brist på mat eller andra miljömässiga omständigheter. Men få forskningsstudier har fokuserat på flyttning som en följd av att en djurart vill fly undan rovdjur. Det är inte helt lätt att mäta och sätta siffror på hur stor risken är att bli uppäten.
– Våra resultat är därför tämligen unika, säger Ben Chapman, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

I samarbete med danska kolleger har forskarna vid Lunds universitet nu publicerat resultaten av sin studie. De visar att fisk, i detta fall mört, flyr från sjön till anslutande bäckar och våtmarker när det blir många skarvar som jagar i sjön. Ben Chapman och hans kolleger konstaterar att de aktuella forskningsresultaten är ett av de första bevisen på att rovdjurshot är en orsak som kan ge upphov till säsongsflyttning bland djur.

Källa: www.yrkesfiskarna.se 4.3.2013/ www.forskning.se