Moderaterna vill tillåta utökad jakt på Sveriges cirka 200 000 skarvar, så att beståndet kan bekämpas mer effektivt. Det ska både göras genom att påverka EU-politiken och upprätta regionala förvaltningsplaner för skarv i hela Sverige. Dessutom vill M att alla län ska tillåta skyddsjakt på skarv i områden där fiskebeståndet är fredat.

”Där människor inte får fiska borde inte skarvar få fånga fisk. Annars går poängen med fredningsområden förlorad” skriver Moderaterna i förslaget om utökad skyddsjakt på skarvar.
– Skarven har blivit ett för stort problem som nu måste hanteras kraftfullt, kommenterar John Widegren.
Han är riksdagsledamot från Östergötland och landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna.

Vill jobba på flera fronter

– Fågeldirektivet i EU är en relik som inte är ändamålsenlig längre. Det kommer nu rapporter om att skadorna är mångfald större för fisket än man tidigare trott när det gäller säl och skarv. Politiken måste nu ge klara direktiv till berörda myndigheter. Dessutom behöver det nya EU-parlamentet hantera frågan allvarsamt, tycker John Widegren.

EU-direktivet ska ändras

M vill jobba för att det på EU-nivå görs möjligt att ha skarvjakt sedan fågeldirektivet ändrats.
”Det är inte rimligt att behöva hänvisa till undantag i EU-regler för att få skjuta en av de vanligaste fåglarna. Vi behöver öppna upp fågeldirektivet och göra en översyn av lagstiftningen”, skriver M om att tillåta skarvjakt.
”Vissa fågelarter borde tas bort från listan över skyddade arter och nya borde läggas till”, konstaterar M om arbetet på EU-nivå.

Jakten kan finansieras med EU-pengar

Dessutom vill M att bidragspengar från EU ska kunna finansiera skyddsjakt på skarv och säl. Det handlar då om EU-medel inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden.
När det gäller åtgärder i Sverige vill M alltså tillåta skyddsjakt på skarv även i de områden där fiskebeståndet är fredat.

Regionala förvaltningsplaner

Dessutom vill M se regionala förvaltningsplaner i länen för skarv i hela Sverige. Det kan öppna för ökad skyddsjakt.
Även med den nuvarande utformningen av EU:s fågeldirektiv går det att hantera skarvarna betydligt mer effektivt än i dag, resonerar M och hävdar att det är den rödgröna regeringen som varit för passiv när det gäller att tackla skarvplågan.

Källa: Jakt o jägare maj 2019