Det lönar sig inte att ägna sig åt fiske om det i närheten inte finns en anläggning som kan ta hand om fångsten. Ändå arbetar rentav 70 procent av yrkesfiskarna på insjöarna i Finland på över 70 kilometers avstånd från närmaste fiskhamn. Detta problem inspirerade Tapio Peltomäki till att utveckla en mobil fiskhamn placerad i en container.

”Att transportera fisk till fiskhamnar orsakar ofta oproportionerligt stora kostnader för företagsverksamheten.
Dessutom har kraven skärpts i den nya livsmedelslagen, och de övervakas effektivt”, säger Peltomäki.

Projektet som blev klart 2012 gick ut på att utveckla en mobil fiskhamn som uppfyller kraven för anläggningar. I den kan 2–4 fiskare hantera fångsten. Anläggningen består av två separata utrymmen. I det ena finns sociala utrymmen, lager och kallrum, och i det andra hanteras fångsten. Den mobila containern har allt som behövs för fiskhantering, dvs.

  • sorteringsmaskin
  • sorteringsbord
  • rensningsmaskin
  • vid behov två stycken
  • fisktvättmaskin
  • förpackningsmaskin med våg

”Särskild uppmärksamhet fästes vid hygienen. Ju mindre människor som rör vid saker och rör på sig under arbetet, desto bättre hygien har anläggningen”, berättar Peltomäki.

Den mobila containern underlättar avsevärt fiskarnas arbete. Den eliminerar onödiga transportkostnader. Alternativet är att ordna gemensamma transporter till en fiskhamn som uppfyller kraven, men det fungerar bara om det finns tillräckligt många fiskare på ett begränsat område.

Ritningarna till fiskhamnen gjordes av Pertti Pylvänäinen, elplanen av Risto Nurminen Oy och vattensystemet av Putki-Käki Oy. Peltek Oy ansvarade för konstruktionsberäkningarna och placeringen av maskinerna, medan Larscon Oy ansvarade för hygienen och logistikplaneringen. Dessutom insamlades synpunkter av yrkesfiskare.

Källa: Evä december 2013