Uusien mobiilirysien lasku alkoi heti kun jäät lähtivät. Viime vuonna alkanut kokeilu tuotti hyviä tuloksia, ja hanketta laajennettiin, ja mukaan tulivat myös norssirysät. Yhteistyökalastajana toimiva Kari Malen jatkoi siitä mihin edellisenä vuonna päästiin, ja hän täydensi omaa kalustoaan askeleen paremmaksi. Hänen kumppanikseen tuli mukaan kalastaja Petteri Takala, ja he huolehtivat yhdessä niin pyydysten rakentamisesta kuin kalastuksestakin.

Kari Malen ja Petteri Takala norssirysän rakennustöissä Reposaaressa

Uutena pyyntimuotoja mukaan tulivat paunetit ja tavoitteena on saada kuore mukaan saalisvalikoimaan. Malenin pyyntialueella on kuoretta kalastettu aiemmin merkittäviä määriä, ja nyt pilotoidaan uusi aloitus neljällä paunetilla, jotka rakennettiin Reposaaressa aiempien kokemusten pohjalta.

Ensimmäinen norssipaunetin koenta Reposaaressa huhtikuussa 2022

Ensimmäiset norssipyydykset laskettiin heti kun Reposaaren lähivesiltä lähtivät jäät. Viimevuotiseen tapaan kalastaja oli valmis ennen kuin avovesi ja kalastusluvat tulivat, mutta kun aika koitti, olivat kaikki elementit järjestyksessä. Rysät laskettiin aivan kalasataman lähivesille, ja koettiin muutaman päivän jälkeen ensimmäisen kerran. Tulos oli vähintään tyydyttävä jo siksikin, että työ saatiin alkuun, niin pyydykset kuin muukin kalusto toimivat, ja puhdasta norssia oli pyydyksessä.

Uudet mobiilirysät ja pyyntipaikkojen valinta ovat toimineet hyvin, ja saalis on ollut varsin puhdasta norssia pauneteista, ja särkeä tuota lajia varten tehdyistä rysistä.

Mobiilirysien suunnittelu, rakentaminen ja pilottipyynti on osa TUKALA-hanketta ja se täydentää Reposaaren seudun rannikkokalastuksen kehitystyötä, mikä on osa Porin kaupungin laajempaa hanketta minkä akana on kalasatamaan rakennettu mm. lämmin pyydyshuoltohalli, purkulaituri ja kalankäsittelytilat. Näillä toimenpiteillä kaupunki luo edellytyksiä kannattavalle rannikkokalastukselle ja mahdollistaa myös uusien yrittäjien tulon Reposaareen.

Reposaaren kalasatamaan rakennettiin asianmukainen purkulaituri ja tilat rannikkokalastajille, jotta työ voidaan tehdä aiempaa ergonomisemmin ja säästää aikaa että energiaa varsinaiseen toimintaa eli kalastukseen.

Kuvat: Markku Saiha/SAKL