Musta putki veneen kannella on mobiilikarkotin, ja kalastaja on juuri laittanut akut lataukseen.

Porin Kuuminaisissa aloitettiin uuden mobiililaitteen prototyypin koekäyttö hylkeiden karkottamiseksi verkkojen läheisyydestä. Laite toimii vastaavalla tekniikalla kuin rysillä on jo toteutettu. Tämäkin hanke on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin.

Aiempien kokeilujen tulosten perusteella on voitu estää hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle akustisella veden alla lähetettävällä korkeataajuisella äänellä. Nyt haetaan kokemuksia liikuteltavalla karkottimella, mikä ankkuroidaan verkkojadan lähelle. Karkottimen äänilaitteen valmistaja lupaa vaikutusalueeksi noin 45 metriä. Protolaitteen on suunnitellut ja valmistanut Modul Plastic Oy yhteistyössä LUKE:n Esa Lehtosen kanssa.

Karkottimen osat ovat pääosin samoja kuin rysilläkin on käytössä, mutta tässä ne on asennettu putkeen.

Karkotinyksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se lähettää anturiin satunnaisia äänisignaaleja veteen taajuudella, jonka hylkeet kokevat erittäin epämiellyttäväksi. Anturi ja akut on tässä versiossa pakattu vedenpitävään putkeen, mikä kiinnitetään verkkoihin toiveena pitää hylkeet poissa.

Salokankaan rannasta on kalastettu silakka verkoilla jo useita sukupolvia, ja viime vuosina hylkeet ovat tehneet pyyntimuodosta ajoittain mahdotonta. Kalastaja Heikki Salokangas kertoo nyt koekäytössä olevasta mobiilikarkottimesta että alustavat kokemukset ovat positiivisia. Näyttäisi siltä, että silakkaa on paremmin siinä päässä verkkojataa, jonka lähelle karkotin on ankkuroitu, kalastaja tarkentaa. Testausta tarvitaan kuitenkin vielä lisää, että päätelmät vahvistuisivat. Sen verran uskaltaa kalastaja jo sanoa, että silakat eivät karkottimen äänestä häiriinny.

Kehittämistä on myös itse laitteessa. Sen testiversio on varsin painava ja suurikokoinen, jolloin käsittely on työlästä ja vaatii kaksi käsiparia tullakseen vedestä veneeseen. Tarvittava virta tarvitsee riittävän akkukapasiteetin, mutta kevyempiä ratkaisuja on löydettävissä. Tavoite on saada paino ja koko kolmannekseen, jolloin käsittely on sujuvampaa.

Tällaisia laitteita ei ole valmiina kaupan, ja monta asiaa joudutaan pilottivaiheessa testaamaan. Työ on suunnittelua ja ratkaisujen hakemista, ja parhaan lopputuloksen saaminen ottaa aikansa. Alustavat tulokset ovat kuitenkin kalastajan kannalta rohkaisevia, ja työ jatkuu.

Mobiilikarkotin työssään. Kuva Heikki Salokangas