Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan Suomen kalastuskiintiöitä koskevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamiseksi.

Päätös määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamiseksi, 1.4.2021. PDF 162kB

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 8.2.2021 maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla ja pidetään nähtävänä 1.4.- 6.5.2021.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Hakulomake ja -ohje. PDF 141kB

Valitusosoitus PDF 107kB

Lähde: MMM 1.4.2021