Jatkuvassa haussa, haku avattu

1.1.2 Kalastuksen investoinnit
1.2.1 Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen
1.4.1 Tiedonkeruu
1.4.2 Kalastuksen valvonta
1.6.3 Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin
2.1.2 Vesiviljelyn investoinnit
2.2.2 Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit
3.1.2 Toimintaraha (kalatalouden toimintaryhmät)

Jatkuva haku avautuu vuoden 2023 alussa

Yritysten toteuttamat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet

1.1.1 Kaupallisen kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta
2.1.1 Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta
2.2.1 Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Määräaikainen haku avautuu keväällä 2023

Yleishyödylliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet

  • Innovaatio-ohjelmat

1.1.1 Kaupallisen kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta
2.1.1 Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta
2.2.1 Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta
2.2.3 Menekinedistäminen

Määräaikainen haku avautuu kesällä 2023

1.1.3 Kalasatamat ja purkupaikat
1.6.1 Ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeet

Määräaikainen haku avautuu syksyllä 2023

1.6.2 Kalataloudelliset kunnostukset
1.6.4 Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

Avataan kriisitilanteessa tarvittaessa

1.3.1 Toiminnan väliaikainen lopettaminen
2.2.4 Kriisitukimekanismi

Hakumenettely on paikallisen toimintaryhmän päätös

3.1.1 Paikallisten kehittämisstrategioiden mukaiset hankkeet

Avataan VNK:n päätöksen mukaisesti

4.1.1 Meriosaaminen
4.1.2 Merialueiden valvonta
4.1.3 Rannikkovartiostoyhteistyö

Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto 22.12.2022, katso myös https://merijakalatalous.fi/uusi-ohjelmakausi-2/tuen-hakeminen/