Suomen Pohjanlahden silakkakiintiö, Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö, kilohailikiintiö sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1579 jaetaan vuotta 2021 koskeviksi valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiöiksi seuraavasti (MMM päätös 26.11.2020):

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30–31):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2021 on 53 306 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 50 178 697 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 3 127 303 kg.

Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö (ICES osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2021 on 21 393 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 18 151 832 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 3 241 168 kg.

Kilohailikiintiö (ICES osa-alueet 22–32):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2021 on 11 513 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 10 522 882 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 990 118 kg.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö (ICES osa-alueet 22–31):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2021 on 24 417 lohta, josta valtakunnan kiintiö on 22 375 lohta ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 2 042 lohta.

Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan vuoden 2021 kiintiöihin lisätään vuoden 2021 aikana vuodelta 2020 siirtyvät kiintiömäärät. Edelliseltä vuodelta siirtyvät kiintiömäärät jaetaan valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kesken siten, että osapuolet saavat jäljellä olevan osuuden omasta kiintiöstään vuodelle 2020 ottaen huomioon kiintiöiden käyttöasteet.

Lähde: MMM 26.11.2020