Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavan päätöksen määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamisesta. Haku päättyy 21.4.2023.

Linkki päätökseen PDF 705kB

Linkki hakemuslomakkeeseen

Nedan för kännedom en länk till en offentlig delgivning om jord- och skogsbruksministeriets beslut om att öppna en tidsbegränsad ansökan för fördelning av de överlåtbara nyttjanderätter som staten innehar. Ansökningstiden går ut 21 april 2023.

Länk till ansökningsformuläret

Lähde: MMM 23.3.2023