Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmassa 2021–2027 on sitouduttu käynnistämään monivuotiset tutkimus- ja kehittämisohjelmat (innovaatio-ohjelmat) kalatalouden elinkeinojen kestävän kasvun tukemiseksi sekä kalatalouden ympäristöasioiden edistämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut ehdotuksen innovaatio-ohjelmia koskevaksi käyttösuunnitelmaksi. Siinä määritellään innovaatio-ohjelmien periaatteet, rahoitus sekä niiden hakuun ja hallinnointiin liittyvät menettelytavat. Innovaatio-ohjelmien rahoittaminen perustuu ministeriön vahvistamaan käyttösuunnitelmaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevan kansallisen lain (997/2021) 18 § mukaisesti.

Kaudella 2014–2020 SAKL on toiminut kumppanina Luken hallinnoimassa TUKALA innovaatio-ohjelmassa (tutkimuksen ja kalastuksen kumppanuusohjelma).

MMM lausuntopyyntö PDF

Lähde: MMM 17.3.2023