Maa- ja metsätalousministeriö asettaa laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen siten, että kalastuksen kestävyys varmistetaan. Työryhmä tarkastelee mm. kalojen alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten ja muiden teknisluonteisten säätelytoimien tarvetta sekä niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen. Työryhmä ottaa työssään huomioon parhaan tieteellisen ja muun tiedon ja tekee tarvittaessa ehdotuksia tiedonkeruun parantamiseksi. Työryhmä antaa ehdotuksiaan siten, että ne tarpeen vaatiessa voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Maa- ja metsätalousministeriö, WWF Suomi, kalakaupan osapuolet mukaan lukien S- ja K-ryhmien keskusliikkeet, kalantutkimus sekä ammattikalastuksen ja vesiviljelyn järjestöt suosittelevat, että kotimaista kestävästi pyydettyä ja viljeltyä siikaa tarjotaan kuluttajille ja että kuluttajat suosivat sitä kalapöydissään. Kotimainen siika on erinomainen ja ravitseva lähikala, jonka käyttö ylläpitää suomalaisia työpaikkoja.

Kotimaisen siian tarjontaa ja käyttöä suosittelevat:

Elintarviketeollisuusliitto

Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Satakunnan Kalatalouskeskus ja Österbottens Fiskarförbund

K-ryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

S-ryhmä

Suomen Ammattikalastajaliitto

Suomen Kalakauppiasliitto

Suomen Kalankasvattajaliitto

WWF Suomi

Lähde: MMM 4.6.2012