Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 23.4.2018 vahvistanut kalastuslain 23 §:n 2 momentin mukaiset valtakunnalliset kalastusalan järjestöt viideksi vuodeksi.

Järjestöt ovat:

Kalatalouden Keskusliitto ry

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Suomen Ammattikalastajaliitto ry

Suomen Sisävesiammattikalastajat ry

Suomen Kalastusopaskilta ry

Päätös on voimassa 23.4.2023 saakka.

Lähde: MMM 25.4.2018