Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu hallituksen kehysriihessään 15.–16.4.2024 linjaamiin säästötoimiin vähentämällä hallintoa ja leikkaamalla valtionavustuksia sekä nostamalla Metsähallituksen tuloutusta. Säästökohteet tarkentuvat ensi syksyn budjettiriihen yhteydessä. Maataloudesta ei leikata.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah pitää tärkeänä, että talouspaineiden keskellä hallitus haluaa luoda kasvun edellytyksiä ja huolehtia maan turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Hallitus ei kohdista leikkauksia ruuantuotantoon.

”Hallitus näkee maatalouden turvallisuustekijänä ja niin merkittävänä osana huoltovarmuutta, että sen edellytyksiä ei ole haluttu heikentää.”

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala osallistuu kasvun luomisen talkoisiin biotalouden panostusten kautta.

”Kannamme taloudellista vastuuta julkisesta taloudesta, kun mahdollistamme omalle alalle kasvua muun muassa kansainvälisen liiketoiminnan kautta”, Essayah sanoo.

Suomessa tuotetaan maailman puhtaimmissa olosuhteissa laadukkaita maataloustuotteita ja elintarvikkeita, joille on yhä kasvavaa kysyntää myös muissa maissa. Erityisesti lisäarvotuotteiden viennin lisäämisellä voidaan parantaa elintarvikesektorin kasvua ja kilpailukykyä sekä maatalouden kannattavuutta sekä kansallista huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.

Suomessa on potentiaalia metsäpohjaisen arvonlisän moninkertaistamiseen hakkuumääriä nostamatta. Avainasemassa metsäsektorin arvonlisän kasvattamisessa ovat arvoketjujen pidentäminen Suomessa ja sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen.

”Biotalousala – niin metsä- kuin elintarvikesektori – on yksi kasvunaloista, ja siihen myös panostamme.”

Osana valtion T&K-rahoituksen kohdennuksia huomioidaan biotalouden T&K-toiminnan tukeminen, millä edistetään muun muassa ruoka- ja luonnonvara-alan elinkeinojen kehittämistä sekä vahvistetaan kansainvälistä ja EU- tutkimusyhteistyötä. Lisäksi rahoitusta suunnataan hallinnonalan tutkimuslaitosten tutkijatohtoriohjelmiin sekä Luonnonvarakeskuksen Jokioisten yksikön tutkimusteknologian uudistamiseen.

Hallituksen tiedote 17.4.2024: Tehdyillä päätöksillä estetään talouden ajautuminen hallitsemattomaan luisuun

Lähde: MMM tiedote 17.4.2024