Maa- ja metsätalousministeriö on tänään vaihtanut Latvialta Suomelle viiden tuhannen lohen kalastuskiintiön Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden alueelle. Vaihdossa maa- ja metsätalousministeriö siirsi 500 tonnia kilohailia Latvialle.

Kiintiövaihdon tarkoituksena on luoda edellytykset lohenkalastuksen jatkamiselle kalastuskauden loppupuolella erityisesti Perämeren rannikolla. Muutoin on vaarana, että lohenkalastus joudutaan kiintiön täyttymisen takia katkaisemaan kesken Perämeren tärkeän kalastuskauden. Kiintiövaihto mahdollistaa siten eri rannikkoalueiden kalastajien mahdollisimman tasapuolisen kohtelun.

Perämerellä lohenkalastus kohdistuu pääosin Itämeren vahvimpiin eli pohjoisiin lohikantoihin ja lisääntymisen kannalta vähemmän arvokkaisiin pieniin koiraslohiin. Suomen pääaltaan- ja Pohjanlahden lohisaaliista on vuosina 2007 − 2013 runsaat 70 prosenttia saatu Perämerellä.

Kiintiövaihdon seurauksena Latvia ei voi tältä osin vaihtaa vajaasti hyödynnettyä lohikiintiötään muille Itämeren pääaltaalla kalastaville EU:n jäsenvaltioille. Tämä on Itämeren lohikantojen suojelun kannalta myönteinen asia, sillä pääaltaalla kalastus kohdistuu useisiin eteläisen Itämeren heikkoihin lohikantoihin. Suomi ja Ruotsi ovat tästä syystä kansallisesti kieltäneet lohen siimakalastuksen Itämeren pääaltaalla.

Lähde: MMM 13.6.2014