Suomi saa kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian, joka tähtää vuoteen 2020 asti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on laatinut strategiaehdotuksen, joka menee lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvostoon vahvistettavaksi. 

– Strategian tärkein tavoite on kohentaa lohi- ja meritaimenkantoja. Samalla siitä hyötyvät niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajatkin sekä kalastusmatkailu. On hienoa, että strategiasta on löytynyt laaja yhteisymmärrys, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Strategiassa esitetään Tornionjoelle ja Simojoelle minimitavoitetta lohen vaelluspoikasten tuotantoon. Tavoite olisi, että joet tuottavat poikasia vähintään 80 prosenttia tutkijoiden arvioimasta tuotantokapasiteetista. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi, että nykytiedon perusteella Tornionjokeen pitäisi päästä nousemaan noin 74 000 kalaa, joista jäisi jokikalastuksen jälkeen jäljelle noin 60 000 kutulohta.

Strategialuonnoksessa esitetään myös kalastajakohtaisia lohikiintiöitä sekä koko kauden kestävää lohenpyyntiä. Nämä toimet parantaisivat saaliin arvoa sekä ammattikalastuksen edellytyksiä. Lisäksi halutaan vähentää sekakantakalastusta, joka ei erottele heikkoja ja vahvoja kalakantoja. 

Yksi strategialuonnoksen tärkeimpiä vaatimuksia on, että kaikki yksivuotiaina tai vanhempina istutettavat lohet ja meritaimenet rasvaeväleikataan. Leikkaamattomia kaloja pitäisi palauttaa takaisin veteen, mikä tukisi luontaisia kalakantoja. Jokialueiden lohenkalastukseen ehdotetaan kausikohtaisia lupakiintiöitä. Lisäksi pitäisi kehittää kalastusta siihen suuntaan, että arvokkaat suuret naaraslohet säästyvät kalastukselta.

Meritaimenen pyyntiä aiotaan rajoittaa voimakkaasti. Sen kohdennettu eli tarkoituksellinen pyynti halutaan kieltää kokonaan ja viehekalastus sallittaisiin ainoastaan alueilla, joille on istutettu rasvaeväleikattuja poikasia. Koska rasvaevälliset meritaimenet olisi vapautettava, niiden kalastuksessa pitäisi vähentää koukkujen määrää ja käyttää ainoastaan väkäsettömiä koukkuja. Lisäksi meritaimenen pyyntiin soveltuvien verkkojen käyttö halutaan kieltää 50 metriä lähempänä rantaa 1.10–31.12 ja 1.4.–15.5.

– Työryhmässä sovitettiin yhteen erilaisia näkemyksiä ja haluttiin löytää tutkittuun tietoon nojaava ja kalakantojen elpymistä merkittävästi tukeva kokonaisesitys. Kaikki hyötyvät kalakantojen elpymisestä. Tämä luo pohjan kestävälle lohipolitiikalle, toteaa ympäristöministeri Ville Niinistö. 

Lohistrategiatyöryhmässä oli yhteensä 27 edustajaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Risto Artjoki maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtajana Katariina Poskiparta ympäristöministeriöstä.

Linkki mietintöön

http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/6LDuvQafb/LohistrategiatyoryhmaTiedote.pdf

Lähde: MMM 18.11.2013