Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää valtakunnallisen kalasatamaselvitystyön, jonka tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden kannalta keskeiset satamat ja tavat varmistaa näiden ylläpito ja toiminta. Selvityksen ensi vaiheessa tunnistetaan priorisoitavat satamat ja purkupaikat. Tämä mahdollistaa tarvittaessa hakumenettelyiden (EMKR) toteuttamisen vuoden 2017 aikana.

MMM on 18.11 asettanut työlle ohjausryhmän, jonka toimikausi 18.11.2016-31.12.2017. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kalatalousneuvos Risto Lampinen. Ammattikalastajaliitto ryhmässä edustaa toimitusjohtaja Kim Jordas.

Lähde: MMM 18.11.2016