Asetus Saimaan kalastusrajoituksista lähti lausunnolle. Kalastusrajoitusten avulla suojellaan saimaannorppaa, joka on edelleen erittäin uhanalainen laji. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että Saimaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan. Asetuksen taustana toimi Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportti. Lausuntoaika päättyy 26.2.2021.

Nykyinen asetusalue kasvaisi 2557 neliökilometristä 2800 neliökilometriin. Lisäksi aluetta on tarkoitus laajentaa myös vesialueiden omistajien ja ELY-keskuksen välisillä sopimuksilla. Laajennuksia ehdotetaan tiedossa olevien saimaannorpan pesien perusteella. Rajoitukset ulottuisivat jatkossa myös mm. Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä Paasselän eteläosiin.

Verkkokalastus olisi kokonaan kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. muuten, paitsi alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkoilla. Asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyy ennallaan. Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän jäsenten mielipiteet jakautuivat verkkokalastuskiellon pituudesta, jonka vuoksi työryhmä laati aiheesta vaikutusarvion. Tämä arvio on toiminut pohjana asetuksen valmistelussa.

Valtioneuvoston edellinen asetus Saimaan kalastusrajoituksista tuli voimaan huhtikuussa 2016, ja on voimassa 15.4.2021 asti. Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportin mukaan nykyiset kalastusrajoitukset ovat auttaneet kohentamaan saimaannorppakantaa, joka on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420-430 yksilöön.

Lähde: MMM 3.2.2021