Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastusasetuksen muuttamisesta. Ministeriö esittää, että valtioneuvosto antaisi kalastuslain (286/1982) 34 §:n ja 35 §:n nojalla asetuksen, joka sisältäisi säännökset nieriän rauhoittamisesta kokonaan Vuoksen vesistöalueella sekä luonnonvesistä pyydettyjen kalojen vähimmäismittojen muuttamisesta siten, että meritaimenen ja järvilohen vähimmäismitta suurennettaisiin 60 senttimetriin, järvitaimenen 50 senttimetriin ja harjuksen 35 senttimetriin.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali on saatavana maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta osoitteesta www.mmm.fi linkistä ”Lausunnolla” tai suoraan osoitteesta  http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html.

Lausunnot tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 17.6.2013 mennessä.

Lähde: MMM 30.5.2013