Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien hallin ja Itämeren norpan metsästystä metsästysvuonna 2013-2014.

Ministeriö esittää hallin metsästykselle enintään 1050 yksilön saalista pyyntilupien perusteella. Itämeren norpalle esitetään enintään 100 pyyntilupaa. Norppaa saa metsästää ainoastaan Perämeren-Merenkurkun kananhoitoalueella.

Lausunto on jätettävä viimeistään 18.7.

Lähde: MMM 4.7.2013