Maa- ja metsätalousministeriö päätti 31.5.2021 seuraavaa:

Pohjanlahden silakan lisämäärien purkaminen on sallittu siten, että tällä hetkellä voimassa olevat elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen täytäntöönpanolain 20 §:n perusteella jakamat vuotta 2021 koskevat Pohjanlahden silakan toimijakohtaiset kalastuskiintiöt voidaan ylittää enintään kymmenellä prosentilla.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

PDF MMM:n päätös

Lähde: MMM 3.6.2021