Maa- ja metsätalousministeriö on nimittämässä seurantaryhmän, joka seuraa kalastrategiaa sekä kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa. MMM on pyytänyt liittoa nimeämään edustajansa ryhmään. Jakelulistan perusteella seurantaryhmästä on tulossa ylisuuri ja kalastuselikeinon edustus ryhmässä on minimaalinen.

Lähde: MMM 8.12.2014