Suomen Pohjanlahden silakkakiintiö, Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakka- kiintiö, kilohailikiintiö sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1970 jaetaan vuotta 2018 koskeviksi valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiöiksi seuraavasti:

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30-31):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2018 on 69 359 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 65 289 916 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 4 069 084 kg.

Suomenlahden ia Itämeren pääaltaan silakkakiintiö (ICES osa-alueet 25-27, 28.2, 29 ja 32):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2018 on 50 297 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 42 676 703 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 7 620 297 kg.

Kilohailikiintiö (ICES osa-alueet 22-32):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2018 on 13 545 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 12 380 130 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 1 164 870 kg.

Itämeren pääaltaan ia Pohjanlahden lohikiintiö (ICES osa-alueet 22-31):

Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2018 on 23 548 lohta, josta valtakunnan kiintiö on 21 578 lohta ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 1 970 lohta.

Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan vuoden 2018 kiintiöihin lisätään vuoden 2018 aikana vuodelta 2017 siirtyvät kiintiömäärät. Edelliseltä vuodelta siirtyvät kiintiömäärät jaetaan valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kesken siten, että osapuolet saavat jäljellä olevan osuuden omasta kiintiöstään vuodelle 2017 ottaen huomioon kiintiöiden käyttöasteet.

Lähde: MMM:n päätös 5.12.2017