MMM on 22.12 päätöksellään jakanut Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt valtakunnan ja Ahvenanmaan kesken pysyviksi osuuksiksi ja Suomen 2017 vuoden kalastuskiintiöiden perusteella valtakunnan ja Ahvenanmaan kiintiöiksi. MMM hakee myös päätöksestä ennakkoratkaisua korkeimmasta oikeudesta koska MMM ja Ahvenanmaan maakunta eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen jaosta.

MMM on 22.12 antanut päätöksen väliaikaisten toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden soveltamisesta vuonna 2017, PDF-tiedostona alla. Toimijakohtaisista kiintiöistä jaetaan tässä vaiheessa 90 prosenttia kunnes korkein oikeus on antanut ennakkoratkaisunsa toimivaltaa koskevaan erimielisyyteen valtakunnan ja maakunnan viranomaisten välillä.

PDF

Lähde: MMM 22.12.2016