Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut Suomen silakka- ja kilohailikiintiöt siirrettävinä käyttöoikeuksina kaupallisille kalastajille 30.12.2016. Tästä vuodesta alkaen Suomen silakan ja kilohailin kalastuskiintiöiden käytöstä päättävät valtion sijaan kaupalliset kalastajat itse. Siirrettävät käyttöoikeudet koskevat Manner-Suomen kaupallisia kalastajia.

Merkittävin uudistus on Manner-Suomen merialueen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevan järjestelmän käyttöönotto.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella troolikalastusta harjoittaville kaupallisille kalastajille toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä vuodelle 2017. Näin uuteen kiintiöjärjestelmään siirtyminen ei aiheuttanut troolikalastukseen keskeytystä vuodenvaihteessa.

Kaupalliset kalastajat voivat kalastuskiintiöidensä perusteella kalastaa haluamanaan aikana ja valitsemallaan merialueella. Näin he voivat paremmin sopeutua markkinoiden kysyntään ja suunnitella kalastustaan kannattavuuden optimoimiseksi. Aiemmin valtio on asetuksilla säätänyt kalastusajoista ja merialueista, jos kalastuskiintiöt ovat olleet riittämättömiä koko vuoden kestävälle kalastukselle.

Käyttöoikeudet ovat voimassa kymmenen vuotta ja kalastaja voi myydä tai vaihtaa oikeuden kiintiön käyttöön toiselle kaupalliselle kalastajalle. Kalastajat voivat myös myydä tai vaihtaa vuosittaisia kalastuskiintiöitään.

Maa- ja metsätalousministeriö jakoi 128 kaupalliselle kalastajalle siirrettävää käyttöoikeutta Pohjanlahden silakkakiintiöstä ja 63 kaupalliselle kalastajalle Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä sekä 39 kaupalliselle kalastajalle kilohailikiintiöstä seuraavasti:

Suomen kalastuskiintiö

Siirrettävät käyttöoikeudet troolikalastukseen
(haltijoiden lukumäärä)

Siirrettävät käyttöoikeudet rysäkalastukseen
(haltijoiden lukumäärä)

Troolikalastuksen osuus käyttöoikeuksista

Pohjanlahden silakkakiintiö

55

73

n. 95 %

Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö

41

22

n. 90 %

Kilohailikiintiö

39

100 %

Silakan ja kilohailin verkkokalastus voi jatkua ilman käyttöoikeuksia tai toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä. Rysällä kaupallinen kalastaja saa pyytää enintään kaksi tonnia silakkaa ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittavat seuraavaksi lohen siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haun valmistelun, jotta ne saadaan jaettu hyvissä ajoin ennen kalastuskauden alkua toukokuussa. Ministeriö lähettää lohenkalastajille asiasta kirjeen.

Lähde: MMM 4.1.2017