MMM on 3.1.2022 päättänyt asettaa työryhmän seuraamaan lohi- ja meritaimenstrategian linjausten toteuttamista sekä strategian uudistamista ja kalatiestrategian toteutusta.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa Lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle –strategian toimenpiteiden toteuttamista strategiakauden päätyttyä. Lohi- ja meritaimenstrategian osalta seurantaryhmän tehtävänä on laatia ehdotus strategian päivittämistarpeesta kolmen vuoden kuluessa seurantaryhmän asettamisesta (vuoden 2024 loppuun mennessä).

Työryhmän toimikausi alkaa 3.1.2022 ja päättyy 31.12.2026.

Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö

Varapuheenjohtaja: Osastopäällikkö Tarja Haaranen, ympäristöministeriö

Jäsenet:

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö
Kalastusneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö
Johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, maa- ja metsätalousministeriö
Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, ympäristöministeriö
Kalastusbiologi Maare Marttila, Lapin ELY-keskus
Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Erikoistutkija Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus
Erikoistutkija Saija Koljonen, Suomen Ympäristökeskus
Projektipäällikkö Raisa Nikula, Metsähallitus
Aluekehitysasiantuntija Kimmo Riusala, Pohjanmaan Liitto
Yhteysjohtaja Heli Kuntars, Lapin Liitto
Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, Satakuntaliitto
Maakuntasuunnittelija Kaisa Leino, Kymenlaakson liitto
Toiminnanjohtaja Kari Ylihärsilä, Suomen Kalakauppiasliitto
Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, K-ryhmä
Vastuullisuuspäällikkö Saara-Kaisa Törmälä, S-ryhmä
Ammattikalastaja Heikki Salokangas, Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Ammattikalastaja Mikael Lindfors, Nylands Fiskarförbund
Ammattikalastaja Timo Matinlassi, Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto
Kalastusbiologi Malin Lönnroth, Kalatalouden Keskusliitto
Mari Virtanen, Suomen Kalankasvattajaliitto
Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi
Kalatalousasiantuntija Petter Nissen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Asiantuntija Marja Rankila, Energiateollisuus ry
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula, Kemijoki Oy
Liittohallituksen jäsen Markku Marttinen, Suomen luonnonsuojeluliitto
Puheenjohtaja Markku Tiusanen, Suomen kalastusopaskilta
Puheenjohtaja Kalervo Aska, Tornio-Muoniojokiseura
Group Legal Counsel Tuomo Leino, Rapala VMC Oyj
Kalastusmatkailuyrittäjä Mauri Kylmämaa, Lapin Kalastusmatkailu ry
Kalastusmatkailuyrittäjä Jussi Kesonen, Simojoen lohiranta
Professori Sakari Kuikka, Helsingin yliopisto
Professori Anssi Vainikka, Itä-Suomen yliopisto
Hallituksen jäsen Esa Lehtinen, Virtavesien hoitoyhdistys ry
Näyttelijä Jasper Pääkkönen

Työryhmän sihteerit:

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö
Erityisasiantuntija Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriö
Kalastusbiologi Mika Sivil, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut

Asiantuntijasihteerit:

Erikoistutkija Atso Romakkaniemi, Luonnonvarakeskus
Tutkija Tapani Pakarinen, Luonnonvarakeskus

Työryhmä voi tarvittaessa muodostaa työvaliokuntia tai pienempiä ryhmiä sille kuuluvien asioiden käsittelemiseksi ja kutsua niihin tarvittavia asiantuntijoita.

Lähde: MMM 10.1.2021