Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema esitys uudeksi kalastusasetukseksi lähti tänään lausuntokierrokselle. Asetus liittyy uuteen kalastuslakiin, joka tulee voimaan 1.1.2016. Kalastusasetus sisältää lakia täsmentäviä säännöksiä muun muassa kalojen rauhoittamiseen, pyyntimittoihin sekä pyydysten käyttöön, asettamiseen ja merkintään.

Uusi asetus antaa aiempaa tehokkaammat keinot valikoivaan kalastukseen. Taimenille, lohille ja järvilohille esitetään eväleikkausvelvoitetta vuodesta 2017 alkaen. Tämä tarkoittaa, että istutetuilta kaloilta poistetaan rasvaevä. Saaliiksi tullut merkitsemätön eli luonnonkala tulee vapauttaa takaisin veteen, jos se on rauhoitettu tai alamittainen.

Taimenelle ja järvilohelle säädetään täysrauhoitus ja lohelle asetetaan saaliskiintiö. Muutoksella pyritään suojelemaan erityisesti heikkoja vaelluskalakantoja. Rasvaeväleikatuille eli istutetuille taimenille esitetään alhaisempia pyyntimittoja kuin luonnon taimenille.

Asetusluonnoksessa rasvaevällisen taimenen rauhoitus astuu voimaan kolmen vuoden siirtymäajalla Saaristomerellä, Pohjanlahdella, Kainuussa ja Keski-Lapissa. Lisäksi päätoimiset kaupalliset kalastajat saavat noudattaa nykyistä kuhan alamittaa Saaristomerellä ja Pohjanlahdella vuosina 2016–2018.

Asetusluonnos toteuttaa kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian linjauksia. Asetus on lausunnoilla 15.5.2015 saakka.

 

Lähde: MMM 2.4.2015