Kuluttajalla on oikeus tietää, miten tuoretta myynnissä oleva kala on, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Hänen mukaansa tiedon saaminen voidaan varmistaa myös vapaaehtoiselta pohjalta.

Suomessa kansallinen lainsäädäntö on edellyttänyt, että tuoreen kalan pyyntipäivä ilmoitetaan kaupassa kuluttajalle. Joulukuussa 2014 voimaan tulleen EU:n elintarviketietoasetuksen mukaan kaikkiin kalastustuotteisiin pitää merkitä vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä, mutta pyyntipäivän ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Maa- ja metsätalousministeriö esitti EU-asetusten rinnalle kansallista vaatimusta, jonka mukaan sekä kotimaisesta että Suomeen tuodusta tuoreesta kalasta olisi jatkossakin ilmoitettava kalan pyynti- tai nostopäivä. Asetus sai lausuntokierroksella keväällä 2016 sekä puoltavia että vastustavia lausuntoja.

Asetusluonnos ilmoitettiin myös Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Komission mukaan Suomen ehdottama vaatimus tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittamisesta on kuitenkin EU-lainsäädännön vastainen.

Tuoreen kalan pyyntipäivän ilmoittaminen vapaaehtoiseksi

Suomen lainsäädännöstä kumotaan tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittamista koskeva vaatimus. EU-määräykset sallivat vapaaehtoiset merkinnät, joten elinkeino voi kuluttajien toiveen mukaan edelleen ilmoittaa kalan pyynti- tai nostopäivän. Pyyntipäivän ilmoittaminen on vapaaehtoista marraskuun alusta lähtien.

– Koska kansallinen vaatimus ei täytä EU-oikeuden vaatimusta, ei pyyntitietoja voida vaatia tuontikalasta. Vaatimuksen soveltaminen ainoastaan kotimaiseen kalaan olisi ristiriidassa elintarvikealan toimijoiden yhdenvertaisen kohte­lun periaatteen kanssa, Husu-Kallio sanoo.

– On erittäin toivottavaa, että kaupat ilmoittaisivat tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän. Tämä on sekä kuluttajien että elintarvikealan toimijoiden, erityisesti pk-yritysten, edun mukaista ja tukee valtioneuvoston strategiaa lähiruuan edistämisestä, Husu-Kallio sanoo.

Lähde: MMM tiedote 7.10.2016