Maa- ja metsätalousministeriön on 4.12 tehnyt seuraavan päätöksen:

Jatkuvaa hakumenettelyä koskevat poikkeukset Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävää tukea koskien. Päätöksen tarkempi sisältö löytyy tiedostosta: jatkuva_haku.pdf

Lähde: MMM 4.12.2015