Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen keskustelivat vesivoimayhtiöiden johtajien ja Energiateollisuus ry:n edustajien kanssa vaelluskaloista 21.11. Tilaisuudessa käytiin läpi keinoja kohentaa uhanalaisia vaelluskalakantoja. Elinvoimaisemmista kalakannoista hyötyisi luonnon lisäksi myös kalatalous ja matkailu.

– Tilaisuudessa päätettiin yhteinen tavoite, joka on varmistaa vaelluskalojen luontainen lisääntyminen. Tämä yhteistyön avaus on merkittävä käännekohta suomalaisessa kalastuspolitiikassa, totesi maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

– Myös voimayhtiöiden on kannettava yhteiskunnallinen vastuunsa ja huolehdittava siitä, että uhanalaiset vaelluskalat pääsevät nousemaan jokiin, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Keskustelussa osoittautui, että yhtiöt ovat jo tehneet omia suunnitelmiaan ja toimiaan asian eteen. Osallistujat totesivat, että nyt on aika siirtyä entistä vahvemmin suunnitelmista ja tutkimuksesta käytäntöön. Tavoitetta lähdetään toteuttamaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöminiteriön ja vesivoimayhtiöiden kesken.

– Yhteistyö tarvitsee koordinaatiota, ohjausta ja seurantaa. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa asiassa vetovastuun hyvässä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa, ministeri Orpo totesi.

Myös ratkaisuja haetaan yhteistyössä. Kalateiden suunnittelun ohella tärkeätä on tehdä esimerkiksi kalojen ylisiirtoja kutupaikoille sekä mäti- ja poikasistutuksia rakennettuihin jokiin. Myös vesistöjen hyvästä kunnosta on huolehdittava. Elvyttämistoimenpiteitä kehitetään ja tutkitaan, jotta rahoitus voidaan suunnata vaikuttaviin hankkeisiin.

– Tämän hetkinen valtion rahoitus vaelluskalakantojen vahvistamiseen ei ole riittävä. Seuraavalla hallituskaudella pyritään turvaamaan nykyistä parempi rahoitus, ministerit toteavat.

Tavoitetta tukee vuonna 2012 valmistunut kalatiestrategia, tuore lohi- ja meritaimenstrategia, sekä uusi kalastuslaki, joka on nyt eduskunnan käsittelyssä.

– Uskon vakaasti, että kalatalouden, ympäristönsuojelun ja voimatalouden tavoitteet voidaan sovittaa yhteen niin, että kaikki ovat tyytyväisiä. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä ja eri osapuolten sitoutumista asiaan, ministeri Orpo sanoi.

Lähde: MMM 21.11.2014