Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto Mavin yhdistäminen käynnistetään. ”Haluamme rakentaa vahvan viraston, joka hoitaa asioita pellolta pöytään saakka”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo. Päätöksellä ei ole vaikutusta toimipisteverkostoon.

– Eviran ja Mavin yhdistäminen edistää elintarvikeketjun ja sen toimijoiden näkökulman ottamista yhä vahvemmin viranomaistyön lähtökohdaksi. Yhdistäminen tarjoaa myös mahdollisuuden toimintatapojen uudistamiselle ja toimintakulttuurin kehittämiselle, ministeri Tiilikainen perustelee.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti huhtikuussa 2016 teettää ulkopuolisen selvityksen Eviran ja Mavin yhdistämisestä. Selvitys luovutettiin ministeri Tiilikaiselle 14. syyskuuta. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota mahdollisen yhdistämisen hyötyihin ja riskeihin sekä siihen, mitä vaikutuksia yhdistämisellä olisi virastojen lakisääteisen toiminnan vaikuttavuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

– Päätös yhdistämisestä syntyi ulkopuolisen selvityksen perusteella, ministeri Tiilikainen toteaa.

Yhdistäminen mahdollistaa tehokkaamman tietohallinnon kehittämisen sekä maatalouden ja elintarviketurvallisuuden toimialojen kokonaisohjauksen. Yhdistämisen yhteydessä arvioidaan myös Maanmittauslaitoksen tietohallintoyksikön rooli kokonaisuudessa.

Yhdistäminen tuo myös uusien maakuntien suuntaan selkeyttä, kun maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on ruokaketjun osalta tulevaisuudessa vain yksi virasto.

– Päätös on nähtävä pitkän tähtäimen investointina koko ruokaketjun kehittämiseksi, ministeri Tiilikainen kuvaa.

Lähde: MMM tiedote 11.11.2016