MMM pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta.

MMM esittää, että avomerialusten pyydykset rajataan tuen ulkopuolelle ja 90 prosentin tukitason alentamista 60 prosenttiin. Hylkeiden rysäpyydyksille aiheuttamat vahingot kuitenkin esitetään säilytettäväksi 90 prosentin tuen piirissä.

Esityksen tavoitteena on 400 000-500 000 euron vuosittainen menosäästö valtion talousarvioon. Käytännössä tämä merkitsee kalastusvakuutustuen puolittamista.

Lausunnot pyydetään 22.8.2016 mennessä.

Nykyinen laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettiin 2012 ja lakia on sovellettu vuoden 2014 alusta. Laki heikensi jo merkittävästi kalastuksen vakuutusturvaa.

Kalastusvakuutusyhdistysten ja elinkeinon tekemien arvioiden mukaan järjestelmän asteittainen näivettäminen, ensin uudella lailla 2012 ja nyt rankoilla säästövaatimuksilla merkitsee käytännössä vakuutusjärjestelmän alasajoa ja loppumista.

Lähde: MMM ja SAKL 8.7.2016