Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jolla erittäin uhanalaiseksi luokitellun ankeriaan kalastus kiellettäisiin Suomessa kokonaan 1.10.-31.1. välisenä aikana. Määräaika lausuntojen antamiselle päättyy 21.9.2018.

Asetusmuutoksella toimeenpantaisiin EU-asetuksessa (2017/127) ankeriaan suojaksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kaupallinen kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen perättäisen kuukauden ajaksi. Suomen asettama kalastuskielto olisi kuukauden pidempi kuin vähimmäisvaatimus ja koskisi myös vapaa-ajan kalastusta ja sisämaassa tapahtuvaa pyyntiä.

Ankeriasta pyydetään Suomessa pääasiassa vapaa-ajankalastuksessa, jossa puolet yhteensä noin 10 000–12 000 kilon vuosisaalista saadaan merialueelta ja puolet sisävesiltä. Ankeriaan kaupallista kalastusta ei sisävesillä ole juurikaan ja merialueella saalis on viime vuosina ollut vain noin 1 000 kiloa vuodessa. Suomessa saaliiksi saadut ankeriaat ovat lähes kaikki peräisin istutuksista.

Lausuntopyyntö löytyy osoitteesta https://mmm.fi/lausunnolla

Lähde: MMM tiedote 12.9.2018c