Kalatalouden edistämiseen vuosittain myönnettävät määrärahat kertyvät kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista. Kalastuslaki säätelee mainittujen varojen käyttöä.

Kalastuslain 91 §:n mukaan kalastuksenhoitomaksuina kertyneet varat käytetään

• kalastusalan järjestöjen toiminnasta aiheutuneisiin menoihin

• kalatalouden edistämiseen (erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin)

• kalastusalueiden toiminnasta aiheutuneisiin menoihin

• kalavesien omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin (onginta ja pilkintä)

• valtiolle maksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtakunnalliset avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta yleisavustuksia kalastusalan valtakunnallisten järjestöjen toimintaan ja erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin.

Maa- ja metsätalousministeriön yleis- ja erityisavustukset vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013–15.1.2014.

Maakunnittaiset avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin ja yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan.

Korvaukset kalavesien omistajille kalavesien käytöstä (onginta, pilkintä) sen sijaan maksetaan hakemuksetta vuosittain ELY-keskusten kautta kalastusalueille, jotka jakavat varat edelleen vesialueen omistajille.

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013–31.1.2014.

Lähde: MMM 16.12.2013