Maa- ja metsätalousministeriö on avannut 29.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 määräaikaisten hakumenettelyn alla mainituissa toimenpiteissä sekä seuraavin enimmäisrahoituksin:

Toimenpide ((EU) N:o 508/2014)

Enimmäisrahoitus

Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3.)

500 000 euroa

Jätteiden kerääminen merestä (art. 40.1.a)

250 000 euroa

Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47)

300 000 euroa

Hakuaika alkoi 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2018. Hakemukset on jätettävä viimeistään päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15. mennessä Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löydät alla olevasta verkko-osoitteesta:

https://merijakalatalous.fi/tuen-hakeminen/hakuohjeita-ja-lomakkeita/

Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto 20.2.2018