Maa- ja metsätalousministeriö selvittää avoimella kyselyllä sidosryhmien näkemyksiä valtion kalastusoikeuksiin eli niin sanottuun lohiregaaliin liittyvistä hyödyistä ja haitoista Tornion-Muonionjoella ja Perämerellä. Kysely on avoinna 25.5.2018 asti.

Lohiregaalilla tarkoitetaan tässä kyselyssä valtion historiallista oikeutta lohen ja taimenen kalastukseen Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon alueella, Perämeren pohjukan eräillä pyyntipaikoilla sekä niissä järvissä, joissa Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanraja kulkee.  

Nykykäytännön mukaan valtio myy lohiregaalin perusteella lupia lohenkalastukseen Tornionjoen kalastusalueen yhtenäislupa-alueella ja muun muassa vuokraa noin 21 kalastuspaikkaa kylänvesillä Perämeren pohjukassa.

Osa rajajoen alueen vesialueen omistajista kyseenalaistaa valtion lohiregaalin ja katsoo, että oikeus lohen ja taimenen kalastukseen kuuluu vesialueen omistajalle.

Kyselyn avulla kartoitetaan eri tahojen näkemyksiä lohiregaalista jatkotyötä varten. Kysymykset koskevat lohiregaalin toimivuutta, kehitystarpeita sekä sitä, mitä vaikutuksia mahdollisella lohiregaalista luopumisella olisi. 

Kyselyyn vastataan omalla nimellä, mutta vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja anneta ulkopuolisille.

Linkki kyselyyn.

Lähde: MMM 18.4.2018